Alimenty na dziecko

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice są zobowiązani do zapewnienia dziecku środków utrzymania, do czasu, gdy dziecko osiągnie możliwość samodzielnego utrzymania się. Nie jest to równoznaczne z osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości, gdyż praktyka pokazuje, że alimenty pobierają również osoby powyżej 18-tego roku życia jeśli uczą się lub studiują dziennie. Okoliczność ukończenia 18 roku życia […]