Doręczenia po zmianach KPC

Pod koniec 2019 roku mieliśmy do czynienia z najbardziej obszerną nowelizacją procedury cywilnej od wielu lat. Również w zakresie doręczeń zaszły spore zmiany, które skutkują wyeliminowaniem tak zwanej fikcji doręczeń. Największe zmiany w przedmiocie doręczeń wprowadzają zmieniony art. 139 k.p.c. oraz nowo dodany art. 139 1  k.p.c. W świetle art. 139 k.p.c. w sytuacji braku możności doręczenia […]