Środki egzekucyjne najczęściej realizowane przez Komornika Sądowego wobec dłużnika

Komornik ma wiele możliwości czynności prawnie przewidzianych do podjęcia w celu przymusowego odzyskania na rzecz wierzyciela zadłużenia od dłużnika. Do najczęściej stosowanych środków egzekucyjnych w Polsce należą: – Egzekucja z wynagrodzenia dłużnika Komornik Sądowy poprzez informację z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego ustali, czy dłużnik podejmuje pracę oraz dokładne dane pracodawcy dłużnika. Po tym […]

Jak skutecznie odstąpić od umowy?

Umowy stanowią integralną część naszego życia. Mamy z nimi do czynienia w przypadku chociażby wynajmu mieszkania, woli podjęcia pracy zarobkowej, chęci skorzystania z kredytu w banku, zakupu określonych produktów czy skorzystania z danych usług. Czasami jednak pomimo podpisania przez nas konkretnej umowy z drugą stroną, okoliczności życiowe diametralnie zmienią nasze potrzeby i możliwości, co w wielu […]