Czy za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu można stracić prawo jazdy?

Jazda rowerem to dla wielu osób sposób na spędzanie wolnego czasu, aktywny tryb życia i oszczędność na transporcie. Rowerzyści nie podlegają tak rygorystycznym przepisom jak kierowcy samochodów, co nie oznacza, że jazda rowerem jest bezpieczna bez względu na okoliczności. W szczególności, prowadzenie roweru pod wpływem alkoholu narusza przepisy ruchu drogowego i grozi odpowiedzialnością karną. Zgodnie […]

Co to jest służebność przesyłu?

Zgodnie z art. 3051 w związku z art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego  nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy zamierzającego wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, które nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa., prawem polegającym na […]