Umowa sprzedaży pojazdu – co warto wiedzieć?

Umowę sprzedaży pojazdu warto sporządzić w formie pisemnej. Powinna zawierać przede wszystkim: Każda ze stron powinna otrzymać swój egzemplarz umowy. Przed podpisaniem umowy warto dokładnie przeczytać jej treść i w razie wątpliwości zasięgnąć porady prawnika. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) z tytułu umowy sprzedaży pojazdu ciąży na kupującym i powinien być zapłacony w terminie 14 […]

Zwolnienie z podatku od darowizny

Otrzymanie darowizny najczęściej łączy się z obowiązkiem podatkowym. Polskie prawo podatkowe przewiduje jednak zwolnienie z takiej konieczności w niektórych sytuacjach. Opodatkowaniu nie podlega majątek nabyty w drodze darowizny przez członków najbliższej rodziny spadkodawcy tzw. zerowa grupa podatkowa, do której zalicza się małżonka, dzieci, wnuki, rodziców, dziadków, pasierbów, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Korzystają oni z całkowitego […]