Czy za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu można stracić prawo jazdy?

Jazda rowerem to dla wielu osób sposób na spędzanie wolnego czasu, aktywny tryb życia i oszczędność na transporcie. Rowerzyści nie podlegają tak rygorystycznym przepisom jak kierowcy samochodów, co nie oznacza, że jazda rowerem jest bezpieczna bez względu na okoliczności. W szczególności, prowadzenie roweru pod wpływem alkoholu narusza przepisy ruchu drogowego i grozi odpowiedzialnością karną. Zgodnie […]

Read More

Co to jest służebność przesyłu?

Zgodnie z art. 3051 w związku z art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego  nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy zamierzającego wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, które nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa., prawem polegającym na […]

Read More

Czym różni się miejsce zamieszkania od miejsca zameldowania?

Miejsce zamieszkania a miejsce zameldowania – to dwa pojęcia, które są często mylone lub traktowane jako synonimy. Jednak faktycznie mają one różne znaczenia i konsekwencje prawne. Miejsce zamieszkania jest miejscem, w którym osoba przebywa na stałe lub dłuższy czas, a także łączy się z tym miejscem swoje codzienne życie, np. pracą, szkołą, rodziną, znajomymi itd. […]

Read More

Czy za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu można stracić prawo jazdy?

Jazda rowerem to dla wielu osób sposób na spędzanie wolnego czasu, aktywny tryb życia i oszczędność na transporcie. Rowerzyści nie podlegają tak rygorystycznym przepisom jak kierowcy samochodów, co nie oznacza, że jazda rowerem jest bezpieczna bez względu na okoliczności. W szczególności, prowadzenie roweru pod wpływem alkoholu narusza przepisy ruchu drogowego i grozi odpowiedzialnością karną. Zgodnie […]

Co to jest służebność przesyłu?

Zgodnie z art. 3051 w związku z art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego  nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy zamierzającego wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, które nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa., prawem polegającym na […]

Czym różni się miejsce zamieszkania od miejsca zameldowania?

Miejsce zamieszkania a miejsce zameldowania – to dwa pojęcia, które są często mylone lub traktowane jako synonimy. Jednak faktycznie mają one różne znaczenia i konsekwencje prawne. Miejsce zamieszkania jest miejscem, w którym osoba przebywa na stałe lub dłuższy czas, a także łączy się z tym miejscem swoje codzienne życie, np. pracą, szkołą, rodziną, znajomymi itd. […]

Czy roszczenie z tytułu umowy pożyczki pieniędzy ulega przedawnieniu?

Umowa pożyczki to umowa cywilnoprawna między dwiema stronami, w której pożyczkodawca pożycza pożyczkobiorcy określoną sumę pieniędzy lub innych rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu pożyczonego przedmiotu w określonym czasie. Umowa pożyczki może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. W umowie pożyczki określa się zwykle wysokość pożyczki, okres jej […]

Środki egzekucyjne najczęściej realizowane przez Komornika Sądowego wobec dłużnika

Komornik ma wiele możliwości czynności prawnie przewidzianych do podjęcia w celu przymusowego odzyskania na rzecz wierzyciela zadłużenia od dłużnika. Do najczęściej stosowanych środków egzekucyjnych w Polsce należą: – Egzekucja z wynagrodzenia dłużnika Komornik Sądowy poprzez informację z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego ustali, czy dłużnik podejmuje pracę oraz dokładne dane pracodawcy dłużnika. Po tym […]

Jak skutecznie odstąpić od umowy?

Umowy stanowią integralną część naszego życia. Mamy z nimi do czynienia w przypadku chociażby wynajmu mieszkania, woli podjęcia pracy zarobkowej, chęci skorzystania z kredytu w banku, zakupu określonych produktów czy skorzystania z danych usług. Czasami jednak pomimo podpisania przez nas konkretnej umowy z drugą stroną, okoliczności życiowe diametralnie zmienią nasze potrzeby i możliwości, co w wielu […]

Przedawnienie długu. Wszystko co musisz wiedzieć

Przedawnienie długu to kwestia, która może wprowadzić wiele zamieszania i niejasności w życiu każdej osoby. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą zadłużoną, czy też wierzycielem, zrozumienie zasad przedawnienia długu bywa bardzo pomocne. W tym artykule przeanalizujemy, czym jest przedawnienie długu, jakie są jego terminy oraz jakie konsekwencje niesie za sobą zarówno dla dłużnika, jak i […]

Egzekucja środków pieniężnych – procedura i konsekwencje

Egzekucja środków pieniężnych stanowi proces, który pozwala osobie, która ma wierzytelność wobec innej osoby w sposób przymusowy odzyskać swoje pieniądze od dłużnika za pomocą środków przymusu przewidzianych przepisami w Polsce głównie na podstawie części trzeciej ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2023. 1550 t.j. ze zm. dalej „kodeks postępowania […]

Zawody prawnicze – sędzia, prokurator

Sędzia: Stróż Prawa i Sprawiedliwości Sędziowie odgrywają kluczową rolę w systemie prawnym, rozstrzygając spory i stosując prawo. Ich niezależność i bezstronność są fundamentem sprawiedliwego procesu sądowego. Na sali sądowej sędziego rozpoznamy po jego stroju procesowym, a mianowicie czarnej todze, fioletowym kolorze żabotu, na który jest założony złoty łańcuch z symbolem Rzeczypospolitej – orłem w koronie. […]

Zawody prawnicze – adwokat, radca prawny, notariusz

Prawo od wieków stanowi fundament naszego społeczeństwa, które reguluje relacje między jednostkami, instytucjami i państwem. Zawody prawnicze odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu sprawiedliwości i porządku społecznego, zapewniając dostęp do prawa oraz czynnie reprezentując strony w procesach sądowych. W Polsce podobnie jak w innych krajach sektor prawniczy jest rozbudowany i obejmuje różnorodne zawody. W tym artykule […]