W momencie śmierci spadkodawcy następuje otwarcie spadku, czyli moment dziedziczenia. Dziedziczeniu podlegają nie tylko aktywa takie jak dom, samochód, czy pieniądze na koncie w banku, ale również długi, które pozostawił po sobie zmarły. Często nawet najbliższa rodzina nie wie czy zmarły miał jakieś długi czy nie. Dlatego, zanim przyjmiemy spadek warto popytać innych członków rodziny o sytuację finansową zmarłego (być może ktoś wie więcej niż my), przejrzeć rachunki zmarłego (prawdopodobnie znajdziemy tam zawiadomienia o niedopełnionym terminie spłaty, albo jakieś nieopłacone faktury), złożyć w sądzie lub u komornika wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (czyli przeprowadzenie przez komornika wyceny aktywów i majątku należącego do spadku), zgłosić się do rejestru BIK lub BIG (np.: ERIF, KRD), powołując się na postępowanie w sprawie nabycia spadku i przedstawiając akt zgonu spadkodawcy.

            W dniu 17 października 2015 roku weszły w życie zmiany w prawie spadkowym odnośnie  dziedziczenia długów. Obowiązującą do tej pory zasadą przy ustawowym dziedziczeniu było proste przyjęcie spadku, czyli inaczej przyjęcie go bez ograniczenia odpowiedzialności za długi. Oznacza to, że spadkobiercy  odpowiadali za wszystkie ewentualne długi spadkodawcy całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta dotyczyła całości długów, nawet jeśli przekraczały wartość pozostawionego majątku. Spadkobierca mógł to zmienić, składając w ciągu pół roku, od kiedy dowiedział się o prawie do spadku, stosowne oświadczenie w przedmiocie jego przyjęcia bądź odrzucenia. Kto nie zdawał sobie z tego sprawy oraz nie miał wiedzy o dokładnym majątku zmarłego, mógł w takiej sytuacji wpaść w swojego rodzaju pułapkę, w której własnym majątkiem bez ograniczeń odpowiadał za długi pozostawione przez zmarłego. Głównym punktem wspomnianej nowelizacji jest właśnie zmiana zapisu mówiącego o tym, że brak oświadczenia spadkobiercy w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku w terminie 6 miesięcy od powołania do spadku, traktowany jest jako przyjęcie proste spadku. Zgodnie z nowymi brzmieniem tego artykułu, brak działania po stronie spadkobiercy (brak oświadczenia) będzie traktowany jako przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi. Sposób ten ogranicza odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe do wartości otrzymanego w spadku majątku (dokładnie do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku). Oznacza to tyle, że w najgorszym razie (gdy wartość stanu czynnego spadku jest mniejsza niż kwota długów) nic nie zyska. Przy ustawowym dziedziczeniu znika więc ryzyko przypadkowego i nieświadomego przyjęcia długów w spadku. Dotyczy to spadków otwartych przed wejściem w życie powyższej nowelizacji.