W jaki sposób przebiega egzekucja komornicza?

            Egzekucja komornicza to ostateczność w postępowaniu o odzyskanie zaległych wierzytelności. Czasem jednak do niej dochodzi w sytuacjach, kiedy mimo wcześniej wydanego przez sąd orzeczenia dłużnik nie reguluje swoich zaległych zobowiązań.
            Przede wszystkim należy pamiętać, że prowadzona przez komornika egzekucja ma na celu ściągnięcie z majątku dłużnika zaległych należności dla wierzyciela. Dlatego też to nie sam komornik decyduje o tym, co zajmie, ale działa na podstawie złożonego przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji, oraz tytułu wykonawczego, wydanego przez sąd. Natomiast nawet jeśli okaże się, że wskazane w tych dokumentach źródła nie będą wystarczające dla uregulowania należności, komornik nie może samowolnie zadecydować o zajęciu dodatkowych środków.
            Mimo, iż – jak wskazano powyżej – to wierzyciel i sąd decydują o tym, co powinien zająć komornik, to jednak możliwości są ograniczone przepisami prawa. Nie może bowiem stać się tak, że z tytułu egzekucji dłużnik i rodzina, która znajduje się na jego utrzymaniu, pozostaną bez niczego. Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, którego zadaniem jest wyegzekwowanie zaległych należności od dłużnika. Postępowanie komornicze prowadzone jest na wniosek wierzyciela (instytucji, której zalegamy ze spłatą, np.: banku, firmy pożyczkowej), a komornik jest jedynie wykonawcą wyroku sądowego o przeprowadzeniu egzekucji

            W pierwszej kolejności otrzymuje się zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Ten etap poprzedza wszystkie inne czynności komornicze – musimy otrzymać oficjalne pismo sądowe zawiadamiające o wszczęciu egzekucji komorniczej. Pismo to może zostać wysłane drogą listowną, ale w przypadku bezskutecznych prób doręczenia, komornik może dostarczyć je nam osobiście wraz z pierwszym przyjściem do naszego domu. W drugiej kolejności Komornik ustala majątek dłużnika. Pierwszym zadaniem komornika jest ustalenie majątku dłużnika – na tej podstawie oceni, z czego najlepiej będzie przeprowadzić egzekucję. Obowiązkiem dłużnika jest przedstawienie komornikowi całego swojego majątku – ukrywanie ruchomości oraz pieniędzy, czy kont bankowych podlega karze finansowej. W dalszej kolejności następuje egzekucja z wynagrodzenia za pracę, środków zgromadzonych na rachunku bankowym, renty czy emerytury, wierzytelności, pojazdów i w końcu nieruchomości.