W jaki sposób można szybko uzyskać rozwód?

Z punktu widzenia małżonków, decyzja o rozwodzie stanowi silne przeżycie emocjonalne związane z rozstaniem. Rozwiązanie małżeństwa niesie za sobą szereg konsekwencji prawnych. Prawomocne orzeczenie właściwego miejscowo dla stron Sądu Okręgowego skutkuje pozbawieniem małżonków prawa dziedziczenia względem siebie. Jeżeli z małżeństwa pochodzą dzieci to niezbędnym jest ustalenia zasad sprawowania władzy rodzicielskiej, opieki nad nimi oraz wysokości świadczenia alimentacyjnego. Z uwagi na obszerność wybranych zagadnień, niniejszy artykuł zostanie poświęcony wyłącznie odpowiednim krokom prawnym jakie należy podjąć aby postępowanie rozwodowe zostało przeprowadzone w możliwie jak najszybszy sposób.

Po podjęciu decyzji o rozwodzie należy wnieść do Sądu Okręgowego pozew o rozwód, do którego ma zostać załączona opłata sądowa w wysokości 600 zł. Jeżeli dla małżonka wnoszącego pozew jest to zbyt wygórowany wydatek może on wówczas wnioskować o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego. Należy wówczas do pozwu dołączyć formularz dotyczący stanu majątkowego strony, który należy dokładnie wypełnić.

Jeżeli chodzi o treść pozwu to powinien on zawierać następujące elementy. Po pierwsze, małżonkowie muszą co najmniej uprawdopodobnić, że podjęli próby ratowania małżeństwa w postaci uczęszczania na terapie małżeństwie lub podjęli rozmowy dotyczące ratowania małżeństwa, które zakończyły się niepowodzeniem. 

Po drugie, należy wykazać, że pomiędzy stronami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Oznacza to w praktyce, że pomiędzy stronami od dłuższego czasu nie zachodzi więź ekonomiczna (np. nie prowadzą oni wspólnego gospodarstwa domowego, nie regulują rachunków ze wspólnego konta bankowego), fizyczna (np. brak współżycia) i psychiczna (np. brak dialogu).

 Po trzecie, strona wnosząca pozew do sądu może (choć nie musi) określić osobę ponoszącą odpowiedzialność za rozkład pożycia małżeńskiego. W wyroku rozwodowym można orzec rozwód z orzeczeniem o winie jednego małżonka, obu małżonków lub bez winy żadnego z nich. Należy pamiętać o tym, że w przypadku prowadzenia postępowania rozwodowego wnioskowanie o orzeczenie o winie przedłuża proces, ponieważ wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w postaci świadków, dokumentów mogących świadczyć o nieuczciwości małżeńskiej jednej ze stron.