Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” realizuje projekty dotyczące edukacji, szkoleń, poradnictwa prawnego, obywatelskiego, pomocy i wsparcia osób wykluczonych, dotkniętych przemocą, projekty równościowe, a także dotyczące tematyki związanej z wolontariatem krajowym i międzynarodowym.

W ramach działającego od kilkunastu lat Ośrodka Prawno-Mediacyjnego Fundacja prowadzi stałe poradnictwo prawne i obywatelskie, mediacje, socjoterapię, grupy wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy, szkolenia dla dorosłych i dzieci w obszarze aspektów prawnych, przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji, mediacji. Z tych obszarów tematycznych organizujemy również szkolenia, konferencje i inne formy edukacyjne skierowane do grup zawodowych oraz instytucji, np. prawników, kadry pedagogicznej, jednostek samorządu terytorialnego, MOPSów, GOPSów, organizacji pozarządowych.