Nie podlegają egzekucji:

 • przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna, ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i
  będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubrania niezbędne do pełnienia służby lub
  wykonywania zawodu,
 • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny
  na okres 1 miesiąca,
 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego
  utrzymaniu członków jego rodziny, wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów,
  narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne
  dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych,
 • u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada
  niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie
  otrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa
  tygodnie,
 • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania
  praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie
  poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową,
 • produkty lecznicze niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego przez okres trzech miesięcy
  oraz wyroby medyczne.
  Także w przypadku wynagrodzenia komornik nie ma możliwości zajęcia go w całej wysokości.
  Kwota, jaką można przekazać na rzecz zaległości jest uzależniona od rodzaju długu – jeśli więc
  wynagrodzenie ma pokryć świadczenia alimentacyjne, to komornik może zająć 3/5 jego wartości, w
  innych przypadkach – maksymalnie 1/2. Wynagrodzenie nie będzie natomiast wcale podlegało egzekucji,
  jeśli jego wartość nie przekracza najniższej ustawowej wysokości. Poza wynagrodzeniem i innymi
  świadczeniami w określonej wysokości, komornik najczęściej zajmuje należące do dłużnika ruchomości.
  Wśród możliwego do poddania egzekucji sprzętu znajduje się AGD, RTV, pojazdy mechaniczne,
  komputery, wyposażenie mieszkania itp. Co ważne, dla komornika nie jest istotne, do kogo należy
  ruchomość, nie ma on także obowiązku sprawdzać tego stanu rzeczy. Dlatego też, jeśli zdarzy się że
  egzekucja dotknie sprzętu będącego własnością kogoś innego niż dłużnik, to właściciel może w ciągu
  miesiąca zwrócić się do sądu i złożyć tzw. powództwo przeciwegzekucyjne. Egzekucji komorniczej
  podlegają także nieruchomości – czyli domy, działki, garaże itp. Oszacowania ich wartości wraz z opisem
  dokonuje komornik, już po zajęciu danego budynku czy terenu. Następnie biegły sądowy rzeczoznawca
  dokonuje dokładnej ich wyceny, aby zajęte nieruchomości przekazać do licytacji publicznej.